Når kommer de nye arbeidsplassene Frp?

Gruppeleder Tom Kalsås hadde et leserinnlegg på trykk i Gjesdalbuen den 29. september hvor han svarte på et innlegg fra stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Frp. I følge Steffensen er Frp opptatt av å skape arbeidsplasser. Etter 3 år i regjering er det på tide at Frp ikke bare snakker men også begynner å handle.

original_1478639818_9907725

Stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Frp hadde et leserinnlegg på trykk i Gjesdalbuen den 15.9 hvor han skrev at flere jobber er den viktigste oppgaven fremover. Det er et standpunkt jeg deler fullt ut. Men når skal Frp bidra til at det skapes nye arbeidsplasser?

Frp har nå vært en del av regjeringen i 3 år, og har i denne perioden hatt styringen over Finansdepartementet. Fasiten så langt er at med Frp i regjering er det kun skapt 8233 arbeidsplasser i året. Til sammenligning ble det skapt 44800 nye arbeidsplasser i snitt per år under den rødgrønne regjeringen. Det som gjør disse tallene enda mer interessante, er at hele 76 % av arbeidsplassene som er skapt de siste 3 årene, er skapt i offentlig sektor. Dette står i klar motsetning til den rødgrønne regjeringen, hvor 2/3 av arbeidsplassene ble skapt i privat sektor. Frp liker å omtale seg selv som et næringsvennlig parti, som skal det offentlige byråkratiet til livs. Realiteten er imidlertid at de skaper få arbeidsplasser i privat sektor, men bidrar i stor grad til at byråkratiet vokser.

Roy Steffensen og Frp vil garantert skylde på nedgangstider og lav oljepris. Da vil jeg minne om at også den rødgrønne regjeringen var gjennom en omfattende nedgangsperiode i forbindelse med finanskrisen i 2008 og 2009. Til tross for denne krisen, som rammet Norge hardt, kom vi oss gjennom krisen med lavest arbeidsledighet i Europa. Dette takket være den rødgrønne regjeringen som brukte flere virkemidler for å holde oppe aktiviteten, blant annet omfattende tiltakspakker. Problemet for Frp er at de kun har ett verktøy i verktøykassen når de vil skape nye arbeidsplasser, nemlig skattelette. Dette er imidlertid et verktøy som det ikke er noen dokumentasjon på at bidrar til å skape nye arbeidsplasser, noe Frp sine skatteletter de tre siste årene er et godt eksempel på.

Arbeiderpartiet er enig i at endringer i skattesystemet kan være et av flere viktige tiltak for å skape flere arbeidsplasser. Derfor var det vi som startet med å sette ned selskapsskatten til 27 %. Når Steffensen skryter av at Frp vil sette ned selskapsskatten til 23 %, er det i tråd med forslaget fra Arbeiderpartiet, som ble vedtatt av et bredt flertall på Stortinget ved skatteforliket i 2016. Vi er positive til en slik nedjustering, da det er selskapsskatten som virkelig betyr noe for hvor store investeringer Norge tiltrekker seg. De storstilte skattelettene Frp har gitt til de som har mest fra før, kan vi imidlertid ikke være med på. Vi kan ikke akseptere endringer i skattesystemet som gjør at de 1000 rikeste i Norge, inkludert Frp sine rike onkler, har fått skattelette på kr 768 800 i gjennomsnitt per år, mens vi vanlige arbeidstakere må ta til takke med kr 5,30 per dag. Disse småbeløpene blir i tillegg gitt med den ene hånden, og tatt igjen med den andre, blant annet ved økte barnehagepriser.

Tom Kalsås, Gjesdal Arbeiderparti