Eva Espeli Pettersen ny leder i Gjesdal Arbeiderparti

Gjesdal Arbeiderparti avholdt årsmøtet fredag 3.2.2017 på Villmarksenteret. Et enstemmig årsmøte valgte Eva Espeli Pettersen som ny leder i Gjesdal Arbeiderparti.

Eva Espeli Pettersen på talerstolen i kommunestyret
Det nye styret består av følgende medlemmer:
  • Leder Eva E. Pettersen
  • Nestleder Tom Kalsås
  • Sekretær Anne B. Rørnes
  • Kasserer Knut Fjeldheim
  • Kvinnenettverk Astrid Reiestad Førli
  • Studieleder Carl Cato Wadel
  • Styremedlem Edel Kristin Grude Eriksen
  • Styremedlem Øyvind Nernæs
  • Styremedlem Solveig Dirdal Helland