Tiltredende medlem

Tom Kalsås

Tom fylkestingsgruppen sin gruppeleder, småbarnsfar og samboer fra Ålgård i Gjesdal.

Tom Kalsås

Bli bedre kjent med Tom Kalsås:

Tom er utdannet jurist, men jobber i dag som gruppeleder for Rogaland Arbeiderpartis fylkestingsgruppe hvor han også sitter i samferdselsutvalget og yrkesopplæringsnemnda. 

Tom har ca. 10 års arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor, samt erfaring fra flere ulike yrker gjennom deltidsjobber/sommerjobber; produksjonsmedarbeider, sturer, støttekontakt, butikkmedarbeider og bofellesskap innen rus og psykiatri. 

Tom er organisert i Handel og kontor og har hatt en rekke politiske verv:

* Kommunestyret i Gjesdal kommune (siden 2007)

* Fylkestinget i Rogaland (siden 2019)

*Leder av yrkesopplæringsnemnda (siden 2019)

* 2. vararepresentant til Stortinget (siden 2017)

* 2. nestleder i Rogaland Ap (siden 2020)
 *

Medlem av Arbeiderpartiets programkomite

Tom er for de som kjenner han godt et ordensmenneske som bare må ha det ryddig rundt seg og som gjerne bruker tid på å lage system i andres rot.

- Jeg er sosialdemokrat fordi jeg brenner for å skape et samfunn med like muligheter uansett hvem du er og hvilken familie du vokser opp i. Sier Kalsås. 

- Samtidig har vi en stor jobb å gjøre for å sikre at alle får delta i arbeidslivet, med den arbeidsevnen de har, da arbeid er viktig både for økonomisk trygghet og forutsigbarhet, men også for den fysiske og psykiske helsen. For å gi arbeidstakere denne tryggheten må vi sørge for at de får hele og faste stillinger, ikke deltidsstillinger eller midlertidige stillinger.

-Det er også viktig å sikre at alle kan kombinere arbeid med familieliv. Jeg vil derfor jobbe for å forbedre og finne nye ordninger som gjør det enklere å kombinere arbeid og familieliv, inkludert å se på hvordan vi kan få til en mer helhetlig og moderne organisering av skoledagen, som i større grad enn i dag legger til rette for at begge foreldrene kan jobbe.

I det kommende tiåret er det viktig at Rogaland går i front og viser at vi har kompetansen og fagfolkene som trengs for å både kutte utslipp av klimagasser, samtidig som vi skaper nye jobber. Dette får vi til ved å utvikle, ikke avvikle, olje- og gassindustrien. Det er arbeidsfolk i denne industrien som nå bygger Norges neste industrieventyr, innen blant annet utslippsfri produksjon, hydrogen, batteriteknologi, havvind og CO2-fangst og -lagring.

Etter 8 år med en Høyreregjering som prioriterer milliardærene og krymper velferdsstaten er det på tide med et regjeringsskifte. Nå må det bli vanlige folks tur. Vi må styrke fellesskapet og la politikken handle om at folk skal ha en jobb å gå til med skikkelige forhold og en lønn å leve av.

Vi er glade for at Tom er vår 4.kandidat til Stortinget.